BikeErg | Concept2

BikeErg

BikeErg

Fabricage Data

Aug 2017–Heden

Serienummer locatie

Het serienummer bevindt zich aan de achterkant van de vliegwielbehuizing. Wanneer u wordt gevraagd naar het serienummer van uw BikeErg, is dit het nummer dat u moet gebruiken.

BikeErg serienummer locatie

17 oktober 2005–23 mei 2018

Het serienummer bevat drie groepen cijfers gescheiden door streepjes. De eerste groep cijfers staat voor de datum waarop de machine verpakt is, de tweede groep voor het Concept2-partnummer en de derde groep voor het serienummer van de monitor.

24 mei 2018–Heden

De cijfers na "Serial Number:" vertegenwoordigen het serienummer voor de machine en de monitor. Datum van het verpakken en het Concept2-partnummer zijn ook aanwezig op het etiket.