Performance Monitor Wedstrijdscherm | Concept2

Performance Monitor Wedstrijdscherm

Voor wedstrijden waarbij de Venue Race Application wordt gebruikt, zoals de CRASH-B Sprints, verklaart de onderstaande informatie de startprocedure en wat er op je Performance Monitor wordt weergegeven tijdens je wedstrijd.

Controles Voor de Wedstrijd

 • Je wedstrijdnaam of –nummer wordt weergegeven naast Volgende Wedstrijd.
 • Je naam wordt weergegeven naast Deelnemer.
 • Je machinenummer wordt weergegeven naast Erg.
 • Stel de luchtweerstand af op de gewenste instelling voor de wedstrijd (het wordt rechts onderin de hoek weergegeven). Doe dit door de schuifhendel af te stellen en 2–3 halen te roeien.
 • Stel de monitor in op de eenheden die je tijdens de wedstrijd wilt zien. Gebruik de Wijzig Eenheden-knop om heen en weer te gaan tussen de volgende:
  1. Splittijd voor 500m en verstreken tijd
  2. Splittijd voor 500m en gemiddelde split-tijd voor 500m
  3. Aantal Watt en gemiddeld aantal watt
  4. Calorieën per uur en verbrande calorieën

Startprocedure van de Wedstrijd

 1. Kort voordat je wedstrijd begint vraagt de wedstrijdcontroleur je om te stoppen met roeien. Doe de hendel in de hendelhaak.
 2. Je monitorscherm verandert en toont nu “Stop, klaarmaken voor start.” Zogauw dit scherm verschijnt kun je het scherm niet meer wijzigen.
 3. De wedstrijdcontroleur kondigt aan dat de wedstrijd begint en vertelt de deelnemers dat ze hun hendels moeten pakken. Trek niet aan je hendel als je hem pakt. Dit kan een valse start veroorzaken.
 4. KIJK OP JE MONITOR. Die toont “Zit klaar”, “Attentie,” “ROEI.” Begin aan de wedstrijd zogauw je “ROEI” ziet.

Belangrijk

 • De tijd tussen “Attentie” en “ROEI” is voor elke wedstrijd anders. Zo voorkomen je dat mensen de start proberen te voorspellen en gewoon beginnen.
 • Bij een valse start toont de monitor “Valse Start”. De verantwoordelijke lanen worden aangegeven. Stop met roeien en doe de hendel terug in de hendelhaak. Stappen 2–4 worden herhaald.

Wedstrijdscherm

Boven de Dikke Zwarte Lijn

 • Linksboven in het scherm: af te leggen afstand (of af te leggen tijd voor een getimede wedstrijd)
 • Rechtsboven in het scherm: aantal halen
 • Midden in het scherm (grote letters): snelheid/500m split
 • Linksonder in het scherm: gemiddelde split/500m

Het midden van het scherm en het deel linksonder variëren afhankelijk van de eenheden die je kiest vóór de wedstrijd.

Onder de Dikke Zwarte Lijn

Dit onderdeel toont vier lijnen informatie:

 • Lijn 1: Deze toont de leider op je wedstrijdsysteem en het aantal meters dat ze voor liggen.
 • Lijn 2: Deze toont de persoon direct voor je op je wedstrijdsysteem met het aantal meters dat ze voor liggen.
 • Lijn 3: Deze toont je naam.
 • Lijn 4: Deze toont de persoon direct achter je en het aantal meters dat ze achter liggen.

Ga je aan de leiding in de wedstrijd op je wedstrijdsysteem? Dan zie je alleen Lijnen 3 en 4.

Aan het einde van de wedstrijd kun je je uiteindelijke tijd en die van degenen net voor/achter je zien op de onderste helft van het scherm.