Service | Concept2

Service

Monitor geeft andere foutmeldingen (E001-E010)

Symptoom: De monitor geeft andere foutmeldingen (E001-E010).

Oplossing: Deze meldingen kunnen duiden op een serieuzer probleem met je monitor. Probeer de foutmelding te verwijderen op de volgende manier:

  1. Vervang de batterijen.
  2. Druk tegelijkertijd op de vier onderste knoppen Recall, pijl naar boven, pijl naar beneden en OK en houd deze ingedrukt.
  3. Druk vervolgens op On/Off.
  4. Laat de knoppen los. De monitor is nu 10 tot 15 seconden bezig en laat dan het cijfer 5 zien middenin het scherm.
  5. Verschijnt de 5? Druk nogmaals op On/Off. Het scherm wordt nu gevuld met nullen, waarna het apparaat weer normaal moet functioneren. Is dit niet het geval? Dan moet je mogelijk je PM2 vervangen.