Service

Op het scherm staat E011 of E012

Symptoom: Op het scherm staat E011 of E012.

Oplossing: Dit is een ongevaarlijke fout in de PM2/PM2+. Deze fout kun je als volgt verhelpen:

  1. Druk tegelijkertijd op de vier onderste knoppen Recall, pijl naar boven, pijl naar beneden en OK en houd deze ingedrukt.
  2. Druk vervolgens op On/Off.
  3. Laat dan eerst de ON/Off knop los en vervolgens de 4 onderste knoppen. De monitor is nu 10 tot 15 seconden bezig en laat dan (meestal) het cijfer 5 zien middenin het scherm.
  4. Verschijnt de 5? Druk nogmaals op On/Off. Het scherm wordt nu gevuld met nullen, waarna het apparaat weer normaal moet functioneren. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met Concept2.