PM3 Firmware Chronologie | Concept2

PM3 Firmware Chronologie

De huidige Firmwareversies voor de PM3 zijn de volgende:

 • Indoor rowers—De versie die je nodig hebt hangt af van de leeftijd van je PM4, hoewel de functionaliteit in alle gevallen hetzelfde is:
  • Versie 332 (uitgekomen in July 2018)
  • Versie 108 (uitgekomen in November 2012)
 • SkiErgs—Versie 732 (uitgekomen in July 2018)

De huidige firmwareversies lossen veel van de problemen van eerdere firmwareversies op. Draait je monitor nog niet op de meest recente firmware? Dan raden we je aan die alsnog te installeren. Ga naar de Firmware-overzicht-pagina als je informatie nodig hebt over welke firmwareversie je nodig hebt.

Chronologie van Firmwareversies 303–332

 • November 2012—PM3 Firmware Version 315 uitgekomen. Versie 318 is de huidige versie van PM3 firmware op PM3 monitors met de nieuwe microprocessor, voor het gebruik met roeimachines (lees meer). Versie 315 bevat ondersteuning voor ErgData.
 • September 2012—PM3 Firmwareversie 314 uitgekomen. Aanpassingen in versie 314 waren extra mogelijkheden met de USB-verbinding.
 • November 2010—PM3 Firmwareversion 311 uitgekomen. Versie 311 bevatte:
 • Mei 2010—PM3 Firmwareversie 310 uitgekomen. Versie 310 lost het probleem met de diagnosetool op.
 • Mei 2010—PM3 Firmwareversion 309 uitgekomen. Versie 309 bevatte de volgende aanpassingen:
  • Verbeterde informatie bij foutmeldingen.
  • Een oplossing voor foutieve cursors op sommige schermen.
  • Betrouwbaardere firmwareupdates.
  • Foutmeldingen 50-53 (luchtweerstand).
  • Verbeteringen in Venue Racing voor het opslaan van workouts en ondersteuning van LogCards.
  • Automatische detectie en reparatie van fouten in het interne geheugen.
  • Oplossing voor de foutieve foutmeldingen (zoals foutmelding 573) en ander foutief gedrag (bijvoorbeeld een bevroren cursor of stilstaande intervals).
  • Oplossing voor het probleem met de diagnosetool op sommige PM3 en PM3-Ski monitors.
 • Februari 2010—PM3 Firmwareversie 308 uitgekomen. In versie 308 is foutmelding 50 verwijderd uit PM3’s voor de Model A, B en C Indoor Rower. In Model D en E Indoor Rowers is foutmelding 50 behouden om betere technische ondersteuning mogelijk te maken.
 • Mei 2009—PM3 Firmwareversie uitgekomen. Versie 306 bevatte de volgende aanpassingen::
  • Vertalingen en typografische aanpassingen.
  • De luchtweerstand wordt ook bij lage weerstand goed weergegeven.
  • Herhaalde foutieve waarden voor de luchtweerstand veroorzaakt foutmelding 50.
  • Oplossing voor een zeldzame fout bij het uitrollen aan het eind van een workout waarbij de teller op 1 meter is blijven hangen.
  • Voorkomt beschadiging van je favorieten wanneer bepaalde variabele intervallen geprogrammeerd worden die de opslagcapaciteit overschrijden.
  • Verbeterde detectie van valse starts.
  • Schrikkeljaarfout verholpen.
  • Oplossing voor het probleem dat een aantal monitors vanzelf uitgaan als er een LogCard geplaatst wordt.

  Let op: Macintosh OSX-gebruikers met HP printersoftware moeten de firmware updaten naar de Bètaversie. Zie Bekende problemen met PM3 Firmware voor meer informatie.

 • Oktober 2008—PM3 Firmwareversie 304 uitgekomen. Versie 304 verhielp het probleem dat verificatiecodes niet compatibel waren met de Online World Ranking van Concept2.
 • September 2008, eerste release—Firmwareversie 303 geïnstalleerd op alle monitors met de nieuwe microprocessor.

Chronologie voor Firmwareversies 108 en Lager

 • November 2012—PM4 Firmwareversie 29 uitgekomen. Versie 29 is de huidige versie voor PM4-monitors die de originele microprocessor bevatten en gebruikt worden met roeimachines (lees meer).
 • Februari 2010—Versie 105 uitgekomen. Versie 105 lost de gevallen waar foutmelding 42 gegeven werd bij bepaalde Hulpschermen op.
 • Januari 2010—Versie 104 uitgekomen. Deze versie bevatte de volgende aanpassingen:
  • Foutmelding 50 verwijderd uit PM3’s voor de Model A, B en C Indoor Rower. In Model D en E Indoor Rowers is foutmelding 50 behouden om betere technische ondersteuning mogelijk te maken.
 • November 2007—Productieversie 101 uitgekomen.
 • Oktober 2007—Bètaversie 99 geüpdate en uitgekomen.
 • September 2007—Bètaversie 99 uitgekomen.
 • Juli 2006—Versie 97 uitgekomen.
 • November 2005—Versie 90 standaard op nieuwe PM3’s.
 • 6 juli 2004 tot 22 november 2005—Versie 82 standaard op nieuwe PM3’s
 • tot juli 2004—Versie 61 standaard op nieuwe PM3’s

Chronologie voor Firmwareversies 732

 • September 2012—PM4 Firmwareversie 707 uitgekomen. Versie 708 is de huidige versie van PM4 firmware voor het gebruik met SkiErgs. Versie 708 bevatte extra mogelijkheden met de USB-verbinding.