Service | Concept2

Gebruiksaanwijzing

Een set beëindigen

De monitor beëindigt een set zodra er tien seconden verstrijken sinds het begin van de laatste rep zonder dat je een nieuwe rep begint. Door de rep timer rechtsonder in het display in de gaten te houden zie je of je de volgende rep binnen de tien seconden begint. De samenvatting van je set wordt na die 10 seconden automatisch weergegeven.