Service | Concept2

Bediening van je PM1

Automatische modus (Alleen roeien)

De automatische modus gebruik je als je een workout wilt doen zonder een vooraf ingestelde afstand of tijd. Om de PM1 te gebruiken in de automatische modus, hoef je alleen maar te beginnen met roeien. Heeft er voor jou iemand anders heeft geroeid? Druk op Reset om zijn of haar instellingen te wissen.

Zodra je stopt met roeien, wacht de PM1 zes seconden. Als er geen nieuwe haal wordt gemaakt binnen die zes seconden, worden deze seconden van de gemeten tijd afgetrokken. Vanaf dat moment wacht de PM1 twee en een halve minuut alvorens zichzelf automatisch uit te schakelen.