Service | Concept2

Service

Bekende Firmwareproblemen

Kom je een probleem met de PM firmware tegen dat niet in deze lijst voorkomt? Neem dan contact op via rowing@concept2.com. Beschrijf dan zo duidelijk mogelijk wat je aan het doen was, wat er gebeurde en wat je verwachtte dat er zou gebeuren.

Om te bepalen welke lijst van toepassing is op je monitor, controleer je firmwareversie. Het updaten van je firmware verhelpt over het algemeen het probleem, ook als het niet in de lijst voorkomt.

Bekende problemen voor firmwareversies 303–311

Versies 310–311

Er zijn op dit moment geen problemen bekend voor versies 310 en 311.

Versie 309

Symptoom:De diagnosetool start zonder aanleiding op.
Oplossing: Update je firmware naar versie 311.

Versies 303–308

Je krijgt foutmelding 573-1 bij het opstarten van de performance monitor.
Oplossing 1: Update je firmware.

Probleem 2: De PM hapert of gaat uit als deze wordt aangesloten op een Mac waarop een HP printer of scanner is geïnstalleerd. Weet je niet zeker of je HP-software hebt geïnstalleerd op je computer? Neem contact met ons op via rowing@concept2.com voor hulp.
Oplossing 2: Dit probleem werd opgelost in PM4 firmwareversie 308 Bèta 1 en hoger. Update je firmware..

Belangrijk: Om de firmware succesvol te kunnen installeren, dient er op je PC of Mac geen HP-software geïnstalleerd te zijn. Is dit wel zo? Dan moet je deze software verwijderen om je PM4 te kunnen updaten. Kom je hierbij problemen tegen, neem dan contact op met HP. Je kunt de HP-software weer installeren na het updaten van je PM.

Bekende problemen voor firmwareversies 105 of lager./h3>

Versie 105

Er zijn op dit moment geen problemen bekend voor versies 105.

Versie 104

strong>Probleem: Bij het bekijken van bepaalde informatie- of hulpschermen geeft de monitor de foutmelding 42 of hoger.
Oplossing: Update je firmware. Kun je dit niet gelijk doen? Druk dan op Menu|Back om terug te keren naar het vorige scherm.

Versie 101

strong>Probleem 1: Je kunt in een lus terechtkomen of een 44-94 foutmelding krijgen als:

  • De monitor in een “Vrij roeien/skiën”-workout staaten.
  • De duur van de workout zojuist de twee uur is gepasseerden.
  • De monitor toont het “All numbers”-beeld (het beeld dat verschijnt wanneer je op de bovenste grijze knop rechts op de monitor drukten.
  • Er een LogCard in de monitor zit.

Zit er geen LogCard in de monitor? Maar zijn de eerste drie punten zijn waar? Dan kan het lijken alsof de monitor in een oneindige lus komt en zich reset, maar in werkelijkheid blijft hij de workout bijhouden.

Probleem 2: Is je PM is verbonden met een computer via een USB-kabel en stop je met roeien of skiën tijdens een tijdsintervaltraining of een variabele intervaltraining? Dan beëindigt de PM de training maar keert niet terug naar het Hoofdmenu.

Versie 97

Er zijn gevallen bekend waarbij de PM je LogCard aanziet voor een nieuwe, ongebruikte kaart en deze direct begint te formatteren. In versie 19 vraagt de PM eerst toestemming voor het formatteren.

Probleem 2: De LogCard kan gecorrumpeerd raken als je software van andere bedrijven gebruikt, zoals RowPro.

Probleem: Afgebroken workouts met variabele intervallen worden niet correct opgeslagen op de LogCard.

Probleem 4: Wanneer de eerste gebruiker op een LogCard met meerdere gebruikers gewist wordt, krijg je foutmelding 137-84.

Probleem 5: De schermen Add User en Edit User bevatten fouten.

Probleem 6: Er zijn een aantal problemen met Venue Racing.

Probleem 7: Er zijn een aantal problemen met schermweergaven.

Probleem 8: Firmwareversie 97 is niet compatibel met de Concept2 Utility versie 6.10. Wil je je PM3 gebruiken met de Concept2 Utility versie 6.10? Dan moet je je PM3 updaten naar firmwareversie 101 of hoger.

Versie 90

Probleem 1: Workouts met variabele intervallen zonder rust worden opgeslagen met een verkeerde datum.

Het komt voor dat variabele intervallen zonder rust worden opgeslagen met de datum van de volgende dag.

Probleem 2: Je krijgt foutmelding 65 bij het instellen van een workout
Het is mogelijk om op de PM3 een workout in te stellen waarbij de tussentijd langer is dan de duur van de workout (bijvoorbeeld een workout van 20 seconden, maar een tussentijd van 1 minuut). Dit resulteert in foutmelding 65. Zorg ervoor dat de tussentijd niet langer is dan de duur van de workout om dit te voorkomen.

Probleem 3: Na het updaten van de firmware van versie 90 naar versie 92 verschuift de datum.
In sommige gevallen verschuift de datum een dag vooruit na een firmwareupdate. Update je de firmware naar versie 92? Controleer nadien of de datum nog goed staat.

Versie 82

Probleem 1: Versie 82 is niet compatibel met RowPro versie 1.6 en lager. RowPro 1.7 ondersteunt versie 82 wel. Voor meer informatie over RowPro 1.7, ga naar www.digitalrowing.com.

Probleem 2: De PM3 kan een foutmelding geven als je de “List by Type”-functie gebruikt om je LogCard-data weer te geven en je blijft roeien terwijl de PM3 je data sorteert. Dit kan worden opgelost door de LogCard even te verwijderen en dan weer terug te steken.

Probleem 3: De Concept2 Utility versie 1.11 en lager werkt mogelijk niet met versie 82. In dat geval moet je een nieuwere versie van de Concept2 Utility gaan gebruiken.

Probleem 4: Is de LogCard voor 100% vol? Dan kan er zich een probleem voordoen waardoor de laatste workout gewist wordten mogelijk andere data op de kaart beschadigd wordt. Dit kan er op uitlopen dat alle of bepaalde data op je LogCard onherstelbaar beschadigd raken. Om dit te voorkomen raden we je aan om een nieuwe LogCard te gaan gebruiken als je oude voor 95% vol is.

Versie 61

Probleem 1: Tijdens een intervaltraining kan het zijn dat de intervallen incorrect genummerd worden of dat data verkeerd opgeslagen wordt in het geheugen of op de LogCard in de onderstaande gevallen:

  • Je pauzeert langer dan zes seconden tijdens het krachtinterval en roeit dan verder
  • Je stopt met roeien voor het einde van een tijdinterval
  • Je begint langer dan zes seconden na het begin van een krachtinterval te roeien

Om problemen met intervaltrainingen te voorkomen, dien je te allen tijde te blijven roeien tijdens het krachtinterval.

Probleem 2: Foutmeldingen 240 en 39
Je krijgt mogelijk foutmelding 39 op het moment dat je data op je LogCard wilt bekijken. Dit betekent dat de data op je LogCard beschadigd is.

De PM3 vertoont af en toe problemen in de communicatie met de LogCard. Dit gebeurt niet vaak, maar het kan voorkomen met elke versie van de PM3-software. Concept2 onderzoekt deze problemen maar de oorzaak is nog niet vastgesteld. Gebeurt dit? Dan geeft de PM3 een foutmelding 240. Verwijder de kaart even uit het apparaat en steek hem er terug in om dit probleem op te lossen.

Foutmelding 240 kan na enige workouts gevolgd worden door foutmelding 39-4 wanneer je de data op de LogCard sorteert op datum. Andere LogCard-functies kunnen ook tot een 39-xxx-melding leiden. Dit geeft aan dat er een probleem is met de data op de LogCard. In de meeste gevallen blijven workouts geregistreerd worden, maar kunnen ze niet bekeken worden door de gebruiker.

Zorg dat je de nieuwste versie van de Concept2 Utility hebt om een LogCard met deze problemen te repareren. Kaarten met maar één gebruiker worden automatisch gerepareerd, bij kaarten met meerdere gebruikers is een kleine actie van een gebruiker nodig. Is de kaart gerepareerd? Dan kunnen alle workouts weer bekeken worden op de PM3 en in een spreadsheet op je PC.

Concept2 raadt je aan om altijd de nieuwste versie van de PM3-firmware te installeren. De huidige versie voorkomt geen 240-fout. Krijg je de foutmelding 240 tijdens het opslaan van je data op de LogCard? Dan vraagt de PM3 je de LogCard te verwijderen. Je LogCard is niet beschadigd en de workoutdata staat nog in het PM3-geheugen. Je kunt de kaart weer terug in de PM3 steken en de data vanuit het geheugen kopiëren naar de LogCard.

Probleem 3: Stel je een PaceBoat in terwijl je de calorieënweergave gebruikt? Dat gaat vaak fout. Je kunt dit beter doen met de weergave op snelheid per 500m of Watt. Zodra je de workout begint kun je dan weer schakelen naar calorieën met de Change Units-knop.

Probleem 4: Dit probleem komt alleen voor bij PM3’s die compatibel gemaakt zijn met Model C roeimachines. Het haalvermogen vertoont vreemde, incorrecte waardes die extreem hoog of laag zijn.

Probleem 5: Is de LogCard voor 100% vol? Dan kan er zich een probleem voordoen waardoor de laatste workout gewist wordten mogelijk andere data op de kaart beschadigd wordt. Dit kan er op uitlopen dat alle of bepaalde data op je LogCard onherstelbaar beschadigd raken. Om dit te voorkomen raden we je aan om een nieuwe LogCard te gaan gebruiken als je oude voor 95% vol is.