Service | Concept2

Troubleshooting

ErgData Heeft Mijn Training Niet Opgenomen

Er zijn drie redenen waaron ErgData een training niet opneemt:

  • De training duurde minder dan een minuut.
  • Er was een LogCard in de monitor aanwezig–Als er een LogCard aanwezig is, wordt de training opgenomen op de LogCard, niet op ErgData. Verwijder de LogCard voor de training als je ErgData gebruikt.
  • Je hebt niet op Menu | Back gedrukt op de monitor aan het eind van je interval- of "Just Row"-training om het einde van de training aan te geven.