Service | Concept2

Bediening van je PM3

Contrast Instellen

  1. Ga vanuit het hoofdmenu naar More Options.
  2. Kies Utilities.
  3. Kies LCD Contrast.
  4. Stel het contrast in met Lighter en Darker.
  5. Druk op Menu op Menu | Back als je tevreden bent.