Service | Concept2

Bediening van je PM3

Werken met de Krachtcurve

De Krachtcurve is een grafiek van je krachtsinspanning tijdens een haal. Hij toont hoe je totale krachtsinspanning varieert terwijl je achtereenvolgens je benen, rug en armen gebruikt tijdens de haal. Hoe gelijkmatiger de curve is, hoe gelijkmatiger je je krachten verdeelt. Hoe groter het oppervlak onder de curve is, hoe beter het resultaat van de haal zal zijn. Het is het beste om te streven naar een brede boog zonder scherpe punten of haperingen. Dit toont dat je een soepele, vloeiende haal maakt. Heb je een coach? Vraag hem of haar dan zijn of haar mening over hoe je curve eruit zou moeten zien.

Je Krachtcurve Bekijken

Om je krachtcurve te bekijken kun je op elk gewenst moment op Display of Change Display drukken totdat je de krachtcurve onderin het scherm ziet verschijnen. Je kunt ook op de tweede knop rechts op de monitor drukken.

Je Krachtcurve Veranderen

Verander de vorm van je Krachtcurve door je timing en nadruk op je benen, rug en armen te variëren tijdens de Kracht Fase tijdens de haal. Om meer te weten ga je naar Gebruik van de Krachtcurve: https://www.concept2.nl/nl/indoor-rowers/training/tips-en-algemene-infor...