Service | Concept2

Bediening van je PM2

De Kilometertellers Bekijken

De PM heeft twee kilometertellers: één die automatisch reset en één zonder resetfunctie.

Om de teller zonder resetfunctie te bekijken:

  1. Druk op On/Off.
  2. Houdt OK ingedrukt en druk op pijl naar rechts. Deze teller toont de cumulatieve geroeide afstand in kilometers, zonder te resetten.
  3. Door OK en pijl naar rechts los te laten verdwijnt de teller uit beeld.

Om de teller met resetfunctie te bekijken:

  1. Druk op On/Off.
  2. Houdt OK ingedrukt en druk op pijl naar boven. Deze kilometerteller toont de afstand (in kilometers) die geroeid is sinds de laatste reset. De PM2 zet de teller automatisch weer op 0 nadat 99.999 kilometer bereikt is.