Service | Concept2

Bediening van je PM2

Gebruikersgedefinieerde Tussentijden Instellen

Je kunt je eigen tijds- of afstandsinterval instellen voor het meten van tussentijden. Deze worden niet opgeslagen als de PM uitgeschakeld wordt.

Een Gebruikersgedefinieerde Tussentijd Instellen

  1. Druk op On/Off.
  2. Houdt OK ingedrukt en druk op Time.
  3. Gebruik pijl naar rechts om naar de waarde die je wilt veranderen te navigeren.
  4. Gebruik pijl naar boven om de waarde te veranderen (de standaardwaarde is 2 minuten).
  5. Druk op OK.

Een Gebruikersgedefinieerd Afstandsinterval Instellen

  1. Druk op On/Off.
  2. Houdt OK ingedrukt en druk op Meters.
  3. Gebruik pijl naar rechts om naar de waarde die je wilt veranderen te navigeren.
  4. Gebruik pijl naar boven om de waarde te veranderen (de standaardwaarde is 500 meter).
  5. Druk op OK.