Service | Concept2

Bediening van je PM2

Resultaten Bekijken

De PM2 slaat je laatste workout op in het geheugen, zelfs als je hem uitzet. Om je workout te bekijken, druk je op Recall..

Intervallen of Tussentijden Bekijken

De eerste keer dat je op Recall drukt, toont de PM2 het eindresultaat van je workout. Door vaker op Recall te drukken, doorloop je de laatste 20 intervallen of tussentijden. Er verschijnt dan “Split” op het scherm. Je kunt ook pijl naar rechts gebruiken om door de intervallen of tussentijden te lopen. Met pijl naar boven ga je naar het volgende interval of tussentijd.

Tijdens het bekijken van intervallen of tussentijden kun je ook de volgende informatie bekijken:

  • Druk op Display om het interval of tussentijd in een andere eenheid te bekijken (snelheid/500m, verbrande calorieën of vermogen)
  • Druk op Rest om de tussentijden te laten optellen. In het scherm verschijnt dan “CU” (Cumulatieve Mode). Druk nogmaals op Rest om de Cumulatieve Mode uit te zetten.
  • Het hartslagveld toont je hartslag aan het eind van de tussentijd of het interval.
  • Het SPM-veld toont je gemiddelde aantal slagen per minuut voor die tussentijd of dat interval.