Service | Concept2

Hoe te gebruiken

Instructies voor het verwijderen van trainingen van ErgData

Alle workouts ingelogd in ErgData blijven in de app totdat je ze verwijdert. Nadat trainingen uit ErgData zijn verwijderd, kunnen ze niet meer worden opgehaald. Gesynchroniseerde workouts die zijn verwijderd van ErgData worden niet verwijderd uit uw online logboek.

Trainingen van ErgData verwijderen:

  1. Wanneer je in een hoofdscherm van ErgData veegt, veeg je met drie vingers naar rechts tot je bij "Pagina drie van de drie, knop Logboeksynchronisatie" komt..
  2. Veeg naar links naar 'Knop Edit'. Dubbeltik om het te selecteren. Het wordt gewijzigd in 'Gedaan'.
  3. Veeg naar links totdat je de training hebt bereikt die je wilt verwijderen. ErgData zal "Verwijderen" lezen gevolgd door de trainingsdatum, duur en score.
  4. Dubbeltik om toegang te krijgen tot de knop Verwijderen voor de geselecteerde training.
  5. Wanneer u "Delete-knop" hoort, dubbeltikt u om deze te selecteren en de training te verwijderen.
  6. Herhaal het proces voor zoveel trainingen als u wilt verwijderen.
  7. Als je klaar bent met het verwijderen van trainingen, veeg je naar rechts totdat je de knop 'Gedaan' hebt bereikt. Dubbeltik. De knop verandert weer in 'Edit'.
  8. Veeg twee keer naar links met drie vingers om terug te keren naar het eerste ErgData-scherm.