Service | Concept2

Hoe te gebruiken

Performance Monitor Data Bekijken

Het eerste ErgData-scherm toont data van de Performance Monitor.

  • Tik op het midden van het scherm om te schakelen tussen het bekijken van werkeenheden in snelheid/500m, watt of calorieën.
  • Raak het scherm aan en veeg je vinger naar links of rechts om een alternatief ErgData-scherm te bekijken.
  • Om de data aan de rechterkant van het scherm te wijzigen (gebruik Rit Lengte en Gem. Kracht als standaardinstelling):
    • Tik op de eenheid die je wilt veranderen.
    • Selecteer de nieuw weer te geven eenheid: Gem. Kracht, Hoogste Kracht, Rit Lengte, Rit Tijd, Weerstand of Slagen Telling. (Bekijk de Veelgestelde vragen voor meer informatie over deze waarden.)
    • Tik opDone.

Het linkerdeel van het scherm is verdeeld in vier rijen. De bovenste rij toont afgelegde rusttijd en slagen per minuut. De tweede rij toont de naam van het huidige interval. De derde rij toont afgelegde afstand en hartslagen per minuut (als er een hartslagmeter wordt gebruikt). De vierde rij toont werkeenheden in snelheid per 500 meter, watt of calorieën. Het rechterdeel van het scherm is verdeeld in twee rijen. De bovenste rij toont ritlengte: de tijdens de rit getrokken hoeveelheid ketting of touw. De onderste rij toont de gemiddelde kracht tijdens de rit. De hoek rechtsonder in het scherm toont de gebruikte versie van ErgData.