Service | Concept2

Hoe te gebruiken

Score Aangepast Op Gewicht Bekijken

ErgData biedt de mogelijkheid om je op gewicht aangepaste score voor elke afgeronde training te bekijken. Om dit te doen:

  1. Ga naar de trainingsdetails voor de training die je wilt bekijken.
  2. Tik op Weight Adjusted om de trainingstijd en werkeenheden te bekijken als op gewicht aangepaste waarden.
    • Tik op het weight-vak om de waarde op jouw gewicht in te stellen, zodat de op gewicht aangepaste waarden kloppen voor jou. ErgData toont het gewicht dat gebruikt wordt voor op gewicht aangepaste scores in ponden of kilo’s. Ga naar Bekijk Data in Ponden of Kilo’s om te ontdekken hoe je de gewenste eenheid selecteert.
    • Tik op Done om terug te gaan naar de trainingsdetails.
  3. Tik op Raw Score om terug te gaan naar de onbewerkte data.

Bezoek de pagina voor Aangepast Gewicht Berekenen voor meer informatie over op gewicht aangepaste scores.