Service | Concept2

Bediening van je PM4

De Monitor Aan Houden Tijdens een Pauze

De Performance Monitors zijn geprogrammeerd om na vier minuten vanzelf uit te gaan. (twee minuten als de PM niet in een trainingsscherm staat). Om ervoor te zorgen dat je monitor niet uit gaat als je een langere pauze neemt, druk je af en toe op Display of Change Display, Units of Change Units, zodat de monitor actief blijft.

Druk niet op Menu of Menu | Back omdat dan je workout beëindigt wordt.