Service | Concept2

Bediening van je PM4

Een Workout uit het Geheugen Kopiëren naar je LogCard

Nadat je een workout voltooid hebt, wordt deze door de Performance Monitor opgeslagen op de LogCard, mits er een LogCard geplaatst is. Anders slaat de PM de workout op in zijn eigen geheugen. De PM bewaart alleen de 10 meest recente workouts. Zo kopieer je een workout uit het geheugen van de PM te naar de LogCard:

  1. Kies in het Hoofdmenu More Options.
  2. Kies LogCard.
  3. Kies LogCard Utilities.
  4. Kies Move Workout.
  5. Kies uit de lijst de workout die je wilt verplaatsen.
  6. Kies Move to LogCard.