Service | Concept2

Bediening van je PM4

PaceBoat/PaceSkier Gebruiken

Er zijn twee manieren om de PaceBoat/PaceSkier-functie in te stellen. Je kunt een waarde ingeven voor de optionele PaceBoat/PaceSkier-instelling bij het aanmaken van een nieuwe training. De andere mogelijkheid is de ReRow/ReSki-functie te gebruiken om een traininguit het verleden over te doen met alle tussentijdse metingen.

Let op: Over het algemeen is één tussentijdse meting een vijfde van de training. Hier zijn een paar uitzonderingen op, zo wordt bij een training van 2000 meter na elke 500 meter een tussentijdse meting gedaanen bij een marathon (42,195 km) na elke 2000 meter.

Optionele PaceBoat/PaceSkier Instelling

Deze instelling geeft je een constante PaceBoat/PaceSkier. Je kunt de optionele PaceBoat/PaceSkier instellen tijdens het aanmaken van een nieuwe training(Select Training> New Training). Tijdens je training wordt de PaceBoat/PaceSkier weergegeven onderin het scherm van je PM.

De ReRow/ReSki-functie Gebruiken

Kies de ReRow/ReSki-optie als je een training uit het verleden wilt overdoen. De opgeslagen trainingen kunnen op een LogCard staan of in het geheugen van je PM//PM4/PM5.

Tegen Andermans Training Roeien/Skiën

Er zijn drie manieren om tegen de training van een ander te roeien:

  1. Laat iemand een training doen zonder LogCard zodat het resultaat opgeslagen wordt in het geheugen van de PM. Gebruik daarna de ReRow/ReSki-optie en selecteer de betreffende training.
  2. Laat iemand anders een trainingdoen met een LogCard zodat het resultaat wordt opgeslagen op de LogCard. Gebruik LogCard > List by Type om de trainingte vinden. Selecteer ReRow/ReSkien verwijder de LogCard uit het apparaat. Je kunt nu de training doen met de PaceBoat/PaceSki van de opgeslagen training. Je eigen resultaat wordt in het geheugen opgeslagen. Na je training kun je je eigen LogCard in het apparaat plaatsenen sla je via LogCard > LogCard Utilities > Copy Training dit resultaat op op je LogCard.
  3. Gebruik RowPro. RowPro biedt ook een Rerow-functie. RowPro is een product ontwikkeld door Digital Rowingen dus geen Concept2-product.