Service | Concept2

Bediening van je PM4

Een Training met Variabele Intervallen Instellen

 1. Kies in het hoofdmenu Select Workout.
 2. Kies New Workout.
 3. Kies Intervals: Variable.
 4. Kies in het scherm voor het eerste interval Distance of Time voor het type interval dat je wilt instellen.
 5. Stel de afstand/tijd voor het krachtinterval, de tijd voor het rustinterval en de Paceboat/Paceskier in:
  • Gebruik plus en min om de waarden te verhogen/verlagen.
  • Navigeer met pijl naar rechts en pijl naar links naar de gewenste waarde.
 6. Kies het vinkicoon om de workout op te slaan.
 7. Herhaal stappen 4-6 voor alle intervallen die je wilt instellen.
 8. Ben je hiermee klaar? Kies dan No More Intervals.
  • Gebruik je een LogCard of USB stick? Dan vraagt de PM je of je de workout als favoriet wilt opslaan. Dit is handig als je deze workout regelmatig doet. Kies Yes om de workout op te slaan. Kies dan de workout die je met de huidige workout wilt vervangen.
  • Wil je de workout niet als favoriet opslaan? Kies dan No.